I världen

Vi har världen som vår arbetsplats, och känner oss hemma på många olika platser och i olika kulturer. Vi vill göra vad vi kan för att bidra, både genom direkt stöd till utsatta människor och genom att skapa affärer genom vår tillverkning.

Invisible Invincible

Varje år drabbas barn och unga i Sverige av allvarliga sjukdomar och diagnoser som gör att livet inte ser ut som för det flesta av oss. Barn som lever med en sjukdom eller en diagnos som inte alltid syns utanpå men som på olika sätt gör ont, försvårar livet och ibland leder till ett utanförskap. När du köper detta armband är du med och skapar Stora Dagar som ger extra kraft och glada barndomsminnen till dessa barn.

Om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga i Sverige med allvarliga sjukdomar och diagnoser. För ibland behövs något mer än mediciner och behandlingar. Det behövs något som ger kraft och glädje nog att orka fortsätta kämpa. Min Stora Dag finns för dessa barn.

Syster P vill, precis som Min Stora Dag, bidra till att barn får en paus när det behövs som mest. Därför stöder vi det fantastiska arbete som Min Stora Dag gör. 100 kronor från varje sålt armband Invisible Invincible, specialdesignat för Min Stora Dag, går till att ge kraft till alla barn som kämpar!

Sister Power

I många områden i världen är skadliga traditioner som barngifte, övergrepp och kvinnlig könsstympning fortfarande utbredda. Barnfonden verkar i Etiopien med syfte att avskaffa dessa traditioner och att stödja flickor och unga kvinnor att gå klart skolan, utbilda sig och forma sin egen framtid. Bland annat startas tjejklubbar i skolorna där flickor får utbildning i hantering av mens och mensskydd, tillgång till en avskild toalett och sedan blir ambassadörer som utbildar hela skolan och även byarna omkring i avskaffandet av skadliga traditioner och vikten av utbildning. När du bär armbandet visar du ditt stöd för flickor och deras rättigheter, och för det universella systerskapet går 100kr från varje sålt armband till Barnfondens arbete, och hittills har försäljningen bidragit med ca 850.000kr till projekten i Etiopien.

2018 fick vi från Syster P möjlighet att resa till Etiopien och se själva på plats vad man har åstadkommit. Det var en oförglömlig upplevelse, och det gav oss sånt hopp för framtiden att träffa alla dessa unga, modiga och engagerade kvinnor som vet vart de vill och hur de ska komma dit.

Om Barnfonden

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans med alla som stödjer oss – barnfaddrar, månadsgivare, företag och andra givare – ger vi barn i Afrika, Asien och Latinamerika chans till en bättre framtid. Vi fokuserar på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet. Och vi vet att hjälp till självhjälp och långsiktig, hållbar utveckling är den rätta vägen att gå.

Tillverkning

Vår strävan är att verka nära och transparent i alla led. Vi har därför valt alla våra hantverkare med omsorg och vi vet att de har det bra. Vi besöker frekvent platserna där våra produkter görs. Så långt det är möjligt söker vi leverantörer som delar våra ambitioner och krav på kvalitet och slutfinish liksom vår strävan att arbeta med naturliga material. Under åren har vi utvecklat personliga relationer med våra leverantörer, och vi tar fram varje ny kollektion i nära samråd med dem som gör tillverkningen.