I världen

Vi har världen som vår arbetsplats, och känner oss hemma på många olika platser och i olika kulturer. Vi vill göra vad vi kan för att bidra, både genom direkt stöd till utsatta människor och genom att skapa affärer genom vår tillverkning.

Invisible Invincible

Många barn i Sverige har neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) som tex. Autism, Asperger, ADHD eller psykisk ohälsa. Det är diagnoser som inte syns utanpå, men som ställer till problem inuti. Genom armbandet Invisible-Invincible stöder vi organisationen Min Stora Dags arbete för att ge barn med NPF något att se fram emot, och sedan ett minne för livet. Genom att bära armbandet visar du också ditt stöd och bidrar till att öka kännedomen och verka för en attitydförändring kring barn med NPF-diagnoser. 100 kr av varje armband går till Min Stora Dags viktiga arbete.

Om Min Stora Dag

Tusentals barn i Sverige har allvarliga sjukdomar och diagnoser som gör att livet inte ser ut som för de flesta av oss. Många tillfrisknar aldrig helt och lever med en sjukdom/diagnos som kanske inte syns men som på olika sätt gör ont, försvårar livet och ibland skapar utanförskap. Min Stora Dag är en rikstäckande organisation som gör skillnad i vardagen för dessa barn. De samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige, för att alla mellan 4 och 18 år ska få något att längta till, uppleva och minnas. Vi vill skapa goda barndomsminnen och en paus från det tuffa och svåra. Vi fokuserar inte på forskning, utan på konkreta önskningar, upplevelser och den kraft det ger.

Sister Power

I många områden i världen är skadliga traditioner som barngifte, övergrepp och kvinnlig könsstympning fortfarande utbredda. Barnfonden verkar i Etiopien med syfte att avskaffa dessa traditioner och att stödja flickor och unga kvinnor att gå klart skolan, utbilda sig och forma sin egen framtid. Bland annat startas tjejklubbar i skolorna där flickor får utbildning i hantering av mens och mensskydd, tillgång till en avskild toalett och där sedan blir ambassadörer som utbildar hela skolan och även byarna omkring i avskaffandet av skadliga traditioner och vikten av utbildning. När du bär armbandet visar du ditt stöd för flickor och deras rättigheter, och för det universella systerskapet 100kr från varje sålt armband går till Barnfondens arbete, och hittills har försäljningen bidragit med ca 700.000kr till projekten i Etiopien.

2018 fick vi från Syster P möjlighet att resa till Etiopien och se själva på plats vad man har åstadkommit. Det var en oförglömlig upplevelse, och det gav oss sånt hopp för framtiden att träffa alla dessa unga, modiga och engagerade kvinnor som vet vart de vill och hur de ska komma dit.

Om Barnfonden

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans med alla som stödjer oss – barnfaddrar, månadsgivare, företag och andra givare – ger vi barn i Afrika, Asien och Latinamerika chans till en bättre framtid. Vi fokuserar på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet. Och vi vet att hjälp till självhjälp och långsiktig, hållbar utveckling är den rätta vägen att gå.

 

Tillverkning

Vår strävan är att verka nära och transparent i alla led. Vi har därför valt alla våra hantverkare med omsorg och vi vet att de har det bra. Vi besöker frekvent platserna där våra produkter görs. Så långt det är möjligt söker vi leverantörer som delar våra ambitioner och krav på kvalitet och slutfinish liksom vår strävan att arbeta med naturliga material. Under åren har vi utvecklat personliga relationer med våra leverantörer, och vi tar fram varje ny kollektion i nära samråd med dem som gör tillverkningen.