Syster P + Barnfonden

Sister Power

 

Armbandet Sister Power är framtaget till förmån för Barnfondens arbete med att förbättra livet för klimatdrabbade flickor runt om i världen. För varje armband som säljs går 100 kronor direkt till Barnfonden.

Klimatförändringar och klimatkatastrofer bidrar till ett ökat våld mot barn, och mest utsatta är flickor. Det är inte klimatförändringar i sig som gör att barn utsätts för mer våld, men dess effekter gör det. Översvämningar och torka leder till missväxt och minskad möjlighet till försörjning. Barn tvingas arbeta och bidra till familjens inkomst i stället för att gå i skolan. Flickor behöver gå och hämta vatten på platser där de riskerar att utsättas för övergrepp, eller gifts bort när föräldrarna inte har råd med mat och utbildning.

Om Barnfonden

”Samarbetet med Syster P möjliggör att Barnfonden kan genomföra olika insatser för flickor i de länder vi jobbar. Till exempel etablera vårdinrättningar för fysisk, psykisk, och reproduktiv hälsa, arrangera tjejklubbar och säkerställa att överlevare av sexuellt våld får tillgång till vård, rehabilitering och samtalsstöd. Alla som köper ett Sister Power-armband är med och bidrar till att förbättra livet för flickor runt om i världen”    Martina Hibell, Generalsekreterare Barnfonden

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans med alla som stödjer oss – barnfaddrar, månadsgivare, företag och andra givare – ger vi barn i Afrika, Asien och Latinamerika chans till en bättre framtid. Vi fokuserar på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet. Och vi vet att hjälp till självhjälp och långsiktig, hållbar utveckling är den rätta vägen att gå.