Syster P + Barnfonden

Sister Power

 

Armbandet Sister Power är framtaget till förmån för Barnfondens arbete med att förbättra livet för flickors rättigheter och trygghet i områden som drabbas av klimatförändringar. För varje armband som säljs går 100 kronor direkt till Barnfonden.

Klimatförändringar och klimatkatastrofer bidrar till ett ökat våld mot barn, och mest utsatta är flickor. Det är inte klimatförändringar i sig som gör att barn utsätts för mer våld, men dess effekter gör det. Översvämningar och torka leder till missväxt och minskad möjlighet till försörjning. Barn tvingas arbeta och bidra till familjens inkomst i stället för att gå i skolan. Flickor behöver gå och hämta vatten på platser där de riskerar att utsättas för övergrepp, eller gifts bort när föräldrarna inte har råd med mat och utbildning.

Om Barnfonden

”Samarbetet med Syster P möjliggör att Barnfonden kan genomföra olika insatser för flickor i de länder vi jobbar. Till exempel etablera vårdinrättningar för fysisk, psykisk, och reproduktiv hälsa, arrangera tjejklubbar och säkerställa att överlevare av sexuellt våld får tillgång till vård, rehabilitering och samtalsstöd. Alla som köper ett Sister Power-armband är med och bidrar till att förbättra livet för flickor runt om i världen”    Martina Hibell, Generalsekreterare Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.