Syster P x Barnfonden

Sister Power

Sister Power-armbåndet er designet for å være til nytte for Barnfondens arbeid med å forbedre livene til jenter rundt omkring i verden som lider på grunn av klimaendringer. For hvert solgte armbånd går 100 kroner direkte til Barnfonden.

Klimaendringer og klimakatastrofer bidrar til økt vold mot barn, og jenter er de som er mest utsatte. Det er ikke klimaendringene i seg selv som gjør at barn utsettes for mer vold, men effektene av den. Flom og tørke fører til redusert vekst og reduserte muligheter for å forsørge seg selv. Barn tvinges til å jobbe og bidra til familiens inntekt i stedet for å gå på skole. Jenter må gå for å hente vann på steder hvor de risikerer overgrep, eller gis bort når foreldrene ikke har råd til mat og utdanning.

Om Barnfonden

Barnfonden ble grunnlagt i 1991 og er en del av det globale nettverket ChildFund Alliance. Sammen med alle som støtter oss – barnefaddere, månedlige givere, bedrifter og andre givere – gir vi barn i Afrika, Asia og Latin-Amerika en sjanse til en bedre fremtid. Vi fokuserer på utdanning, helse, levebrød og barns rett til trygghet. Og vi vet at hjelp til selvhjelp og langsiktig, bærekraftig utvikling er den rette veien å gå.