Om Syster P

Vi har världen som vår arbetsplats, och känner oss hemma på många olika platser och i olika kulturer. Vi vill göra vad vi kan för att bidra, både genom direkt stöd till utsatta människor och genom att skapa affärer genom vår tillverkning.

Give hope

Give Hope är en påminnelse till dig själv att alltid ha hopp om det bästa för dig själv och andra. 100 kronor av varje sålt armband går direkt till Barncancerfonden och deras viktiga arbete i kampen mot barncancer. Varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer och förhoppningen är att samarbetet mellan Syster P och Barncancerfonden ska bidra med över en miljon kronor. Pengar som ska gå till livsviktig forskning samt stödinsatser till de drabbade barnen och deras familjer.

Om Barncancerfonden

Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer kan Barncancerfonden vara den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Trots att överlevnaden för barn med cancer har ökat till 85% är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn 1-14 år i Sverige. Barncancerfonden arbetar för att fler barn ska överleva cancer samt med att hjälpa drabbade familjer att få den vård och det stöd de behöver.

Tillsammans kan vi vara med i kampen mot barncancer. Det hjälper till att hålla cancer borta från barn. Barn och cancer hör inte ihop.

Sister Power

I många områden i världen tvingas barn att arbeta i stället för att gå i skolan, och utsätts för skadliga traditioner som barngifte, övergrepp och våld. Barnfonden verkar i Indien med syfte att motverka barnarbete och avskaffa dessa skadliga beteenden för att barn ska få gå klart skolan, utbilda sig och forma sin egen framtid. Som en del av detta arbete startas tjejklubbar i skolorna där flickor får träffas och lära sig om sina rättigheter, jämställdhet och inte minst sitt värde. När du bär armbandet visar du ditt stöd för flickor och deras rättigheter, och för det universella systerskapet går 100kr från varje sålt armband till Barnfondens arbete. Hittills har försäljningen av vårt Sister Power-armband bidragit med ca 1130000kr till Barnfondens viktiga arbete.

2018 fick vi från Syster P möjlighet att resa till Etiopien (där projektet med flick-klubbar ägde rum fram till hösten 2021) och se själva på plats vad man har åstadkommit. Det var en oförglömlig upplevelse, och det gav oss sånt hopp för framtiden att träffa alla dessa unga, modiga och engagerade kvinnor som vet vart de vill och hur de ska komma dit.

Om Barnfonden

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans med alla som stödjer oss – barnfaddrar, månadsgivare, företag och andra givare – ger vi barn i Afrika, Asien och Latinamerika chans till en bättre framtid. Vi fokuserar på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet. Och vi vet att hjälp till självhjälp och långsiktig, hållbar utveckling är den rätta vägen att gå.

 

Tillverkning

Vår strävan är att verka nära och transparent i alla led. Vi har därför valt alla våra hantverkare med omsorg och vi vet att de har det bra. Vi besöker frekvent platserna där våra produkter görs. Så långt det är möjligt söker vi leverantörer som delar våra ambitioner och krav på kvalitet och slutfinish liksom vår strävan att arbeta med naturliga material. Under åren har vi utvecklat personliga relationer med våra leverantörer, och vi tar fram varje ny kollektion i nära samråd med dem som gör tillverkningen.